Integritetspolicy

1. Vi kommer att använda den personliga information som samlas in för att implementera våra produkter eller tjänster i enlighet med bestämmelserna i denna integritetspolicy.

2. Efter att ha samlat in din personliga information kommer vi att avidentifiera uppgifterna på teknisk väg.Den avidentifierade informationen kommer inte att identifiera personuppgifterna.Vänligen förstå och godkänn att vi i detta fall har rätt att använda information som har avidentifierats;och utan att avslöja din personliga information har vi rätt att analysera användardatabasen och använda den kommersiellt.

3. Vi kommer att räkna användningen av våra produkter eller tjänster och kan komma att dela denna statistik med allmänheten eller tredje part för att visa de övergripande användningstrenderna för våra produkter eller tjänster.Denna statistik inkluderar dock inte någon av dina personligt identifierbara uppgifter.

4. När vi visar din personliga information kommer vi att använda information inklusive innehållsersättning och anonymitet för att desensibilisera din information för att skydda din information.

5. När vi vill använda dina personuppgifter för andra ändamål som inte omfattas av denna policy, eller för information som samlats in från ett specifikt ändamål för andra ändamål, kommer vi att be dig om ditt förhandsgodkännande i form av ett initiativ för att göra en kontroll.