U tråd

  • U tråd

    U tråd

    U-tråd är gjord av lågkolstål av god kvalitet, som används i konstruktionen som bindningsmaterial.