Tråd med dispenser

  • Tråd med dispenser

    Tråd med dispenser

    Tråd med dispenser används flitigt i konstruktionen som bindtråd eller bindtråd, stängseltråd, bindning i trädgården och på gården.