Tråd med spole

  • Tråd med spole

    Tråd med spole

    Tråd med spole är mjuka och ljusa, används ofta inom jordbruk och trädgård för bindetråd eller bindetråd, även populärt för konstverk.